De rol van een arts bij een rijbewijskeuring: wat is de verantwoordelijkheid van de keuringsarts?

De rol van een arts bij een rijbewijskeuring is van groot belang voor de veiligheid op de weg. De keuringsarts is verantwoordelijk voor het beoordelen van de gezondheid en de rijvaardigheid van de kandidaat en het geven van advies. Maar wat zijn precies de verantwoordelijkheden van een keuringsarts?

De medische geschiktheid beoordelen

Een keuringsarts beoordeelt of de kandidaat medisch geschikt is om te rijden. Dit betekent dat de arts kijkt naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kandidaat. Ook de medicatie die de kandidaat gebruikt kan van invloed zijn op de rijvaardigheid.

Advies geven

Op basis van de bevindingen tijdens de keuring geeft de keuringsarts advies. Bijvoorbeeld over het wel of niet mogen rijden, het gebruik van medicijnen of het volgen van een behandeling.

Objectief en onpartijdig zijn

Een keuringsarts moet objectief en onpartijdig zijn. Het gaat om de veiligheid op de weg en de keuring moet daarom plaatsvinden zonder belangenverstrengeling. Dit betekent dat de arts geen persoonlijke relatie met de kandidaat mag hebben en geen financieel belang mag hebben bij het wel of niet goedkeuren van de kandidaat.

Verslaglegging

Na afloop van de keuring moet de keuringsarts een verslag opstellen. Hierin staat de bevindingen tijdens de keuring en het advies dat gegeven is. Het is belangrijk dat deze verslaglegging zorgvuldig en volledig gebeurt.

Geheimhoudingsplicht

Een keuringsarts heeft net als elke andere arts een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de informatie die de kandidaat tijdens de keuring verstrekt vertrouwelijk blijft.

Kortom, de rol van een keuringsarts is van groot belang voor de veiligheid op de weg. De keuringsarts beoordeelt de medische geschiktheid van de kandidaat, geeft advies, is objectief en onpartijdig, stelt een zorgvuldig verslag op en heeft een geheimhoudingsplicht. Door deze verantwoordelijkheden goed uit te voeren, draagt de keuringsarts bij aan een veiligere verkeerssituatie.

Welke keuring of dienst past bij u?

VoorKeur helpt u graag op (de) weg.

© 2024 VoorKeur | Website door WPinaday.nl

KVK: 76902129

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

U kunt uw gezondheidsverklaring indienen via www.mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD). Van het CBR ontvangt u een bevestigingsmail, het keurverslag dat nodig is vindt u in de omgeving van ‘mijn.cbr.nl’. Dit heeft te maken met de AVG. Zodra u reactie heeft van het CBR en in het bezit bent van een ZD code, kunt u bij ons een afspraak maken. Heeft u vragen? Bel ons gerust via 085-0607065

U heeft een andere vraag? U kunt contact opnemen via de mail infro@voor-keur.nl of telefonsich 085 0607065

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

KIWA (Taxipas): vraag dit aan via kiwaregister.com of bel KIWA op 088-998 48 88 (lokaal tarief).

CBR (bv Rijbewijs B/C/D/E, Cat 1.& overige): vraag dit aan via mijn.cbr.nl (met DigiD) of bel CBR op 088-2277700

KNAF (kart): vraag dit aan via knaf.nl KNAF tel 088 00 47 888

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

U kunt uw gezondheidsverklaring indienen via www.mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD). Van het CBR ontvangt u een bevestigingsmail, het keurverslag dat nodig is vindt u in de omgeving van ‘mijn.cbr.nl’. Dit heeft te maken met de AVG. Zodra u reactie heeft van het CBR en in het bezit bent van een ZD code, kunt u bij ons een afspraak maken. Heeft u vragen? Bel ons gerust via 085-0607065

Heeft u wel een mail ontvangen van het CBR dat uw gezondheidsverklaring is ontvangen, logt u dan in via www.mijn.cbr.nl (met DigiD). In uw berichten box vindt u mogelijk uw keurverslag met ZD. Belt u anders even met het CBR via 088-2277700

U heeft een andere vraag? U kunt contact opnemen via de mail infro@voor-keur.nl of telefonsich 085 0607065