Over VoorKeur.

Rijbewijs- en medische keuringen op maat.

VoorKeur is een volwassen en professioneel advies- en organisatiebureau. Wij richten ons voornamelijk op rijbewijs- en medische keuringen. Het (medisch) keuren van verschillende mensen voor verschillende doeleinden. 

Naar onze mening komt het te vaak voor dat mensen die gekeurd moeten worden, niet of nauwelijks zijn geïnformeerd. Dit kan tijdens het keuren onnodig stress of onzekerheid geven en invloed hebben op het keuringsproces. 

Wij werken dan ook nauw samen met onze keuringsartsen en geven gehoor aan de roep om hulp of advies van de ‘gekeurden’ maar zeker ook de artsen. Door de verhalen direct uit de praktijk maar ook zelf opgedane praktijkervaring, kunnen wij onze diensten goed afstemmen op de behoefte van onze klanten.

Welke keuring of dienst past bij u?

VoorKeur helpt u op (de) weg.

Rompslomp en stress zijn verleden tijd.

VoorKeur vindt het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij keuringen, goed geïnformeerd is. De mens staat bij ons centraal. Onze diensten richten zich tot uiteenlopende partijen; van chauffeur tot aan arts, van arts tot organisatie en allen daartussen waaronder ook het CBR, Zorgdomein, diverse ouderenbonden en logistieke dienstverleners.

Ons voornaamste doel is om de rompslomp (en stress) die het keuren met zich meebrengt weg te nemen. Daarbij is nagedacht over veiligheid, kwaliteit, transparantie en prijs. Onze keuringen zijn conform de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wij hanteren een vast tarief zonder extra kosten, zo komt u bij ons niet voor verrassingen te staan. Door het vrij eenvoudig, snel en laagdrempelig plansysteem kunt u direct bij ons terecht voor het inplannen van een keuring. Laat u zich door ons eerst goed informeren! U kunt daarna zorgeloos uw keuring in.

Bent u (beroeps)chauffeur of bent u op zoek naar een medische keuring? Wij zorgen voor:
Bent u een keuringsarts of een bedrijf?
Wij zorgen voor:

VoorKeur werkt met BIG geregistreerde artsen en heeft meerdere locaties bij u in de buurt.