Corona bedreiging èn kans?

Vooralsnog leidt het coronavirus en de verspreiding van het virus voornamelijk tot negatieve gevolgen. De besmetting van mensen wordt wereldwijd gemonitord en bijgehouden. Wereldwijd stijgt het aantal besmettingen boven de 110.000. In Nederland van nul naar 264 corona virus besmettingen in iets meer dan één week tijd. Bijna 4000 mensen wereldwijd overleden aan het virus.

Het corona virus is een bedreiging voor de volksgezondheid omdat er nog geen vaccin beschikbaar is. Feit is wel dat inmiddels ook weer meer dan de helft van de mensen die besmet is met het coronavirus, is genezen.

De impact op het bedrijfsleven is fors. De stilstand van fabrieken in China en de achterstand in de havens zorgt ervoor dat er een tekort is aan onderdelen. China is immers een belangrijke leverancier van kleding, speelgoed, meubels en vele onderdelen. Het zijn niet alleen de productiebedrijven die last hebben van de uitbraak van het coronavirus. Ook het toerisme, de horeca, de grote festivals, de beurzen en de evenementen voelen de pijn.

Toch brengt het coronavirus niet alleen maar bedreigingen. De relevantie van scenarioplanning voor o.a. het bedrijfsleven kwam nog nooit zo dichtbij. Het denken in scenario’s ontwikkelt een mate van wendbaarheid en flexibiliteit. Grip krijgen op onzekerheden in de toekomst, wat als… .
Maar ook de consument gaat anders denken. Het tekort aan bepaalde producten in de schappen, zorgt ervoor te denken in andere scenario’s. Bijvoorbeeld het zelf maken van desinfecterende handgel. Sinds de uitbraak is er een run op de handgel, waardoor de handgel niet meer in de winkels te verkrijgen is.

Sinds eind 2019 zijn de eerste besmettingen van het coronavirus bekend. In een zeer korte tijd heeft het coronavirus een onverwacht positief effect op klimaat en milieu. De CO2-uitstoot is in China een kwart gedaald. Ondanks dat het nu nog wel te vroeg is om al een balans op te maken, kàn de uitbraak van het corona virus leiden tot een daling van de CO2-uitstoot wereldwijd.

× Kunnen wij u helpen?